Tesis, TFG


Exemples:

Ballester Ferrando D. Indicadors de qualitat de vida en demència avançada i relació amb la mortalitat [Tesi]. Girona: Universitat de Girona; 2014.

Verdú Navarro E. Variación de la capacidad regenerativa del sistema nervioso periférico con el envejecimiento [Tesis]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona; 1994.

Ballester Ferrando D. Indicadors de qualitat de vida en demència avançada i relació amb la mortalitat [Tesi a Internet]. Girona: Universitat de Girona; 2014 [Consultat 22 de gener de 2016]. Disponible a: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/10076

Pahl KM. Preventing anxiety and promoting social and emotional strength in early childhood: an investigation of aetiological risk factors [Tesi a Internet]. Brisbane: University of Queensland; 2009 [Consultat 22 de gener de 2016]. Disponible a: http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:178027

  • Com a tipologia, posarem [Tesi] / [Tesi a Internet] / [TFG a Internet]. Altres formes: Tesis doctoral / Thesis on the Internet; Dissertation… 
  • Hi ha adaptacions Vancouver que, per a les tesis, esmenten les pàgines. 
  • A Mendeley utilitzarem de moment el “type” genèric per tal de visualitzar la ciutat de l’entitat editora i la ciutat de la universitat. Per defecte, ens sortirà [Internet] i no [Tesi a Internet].

Tesis, TFG. En format electrònic

Borrull Ávila O. Comparison of two treatment patterns with aflibercept for neovascular age-related macular degeneration: a cohort study: TFG [Internet]. Girona: Universitat de Girona. Facultat de Medicina; 2017 [citat 9 gener 2019]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/14155%0A

Vancouver tesis electroniques