Formulari de sol·licitud d’enregistrament i difusió

Dia, hora i lloc
more items

Condicions

Document d'autorització: català - español - english - français

Responsable de tractament: Universitat de Girona.

Finalitat: atenció a les consultes i suggeriments adreçades a la Biblioteca de la Universitat de Girona.

Legitimació: compliment de missió d'interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades