Fons cartogràfics

 

Biblioteca del campus del Barri Vell

Pl. Ferrater Mora, 1

17004 Girona

De dilluns a divendres de 8 a 21:00 h. 

  • Per consultes específiques a la cartoteca de:

Dilluns a divendres de 9 a 15 h.

O enviant correu a: cartoteca@udg.edu

Despatx de la Cartoteca: planta -1 de la biblioteca del campus del Barri Vell.

Aula de la Cartoteca, amb 38 places: planta -1 de la biblioteca del campus del Barri Vell.

Aula d’ordinadors amb programa específic de SIG: planta -1 de la biblioteca del campus del Barri Vell.

Mapes en paper i fotografies aèries

26.590 fulls de mapes en suport de paper, tots del segle XX. La cobertura és mundial però el gruix més important de mapes fa referència a l’Estat espanyol i, sobretot, a Catalunya i la província de Girona que es cobreix en la seva totalitat.

Podeu consultar el fons de mapes de la cartoteca dins  Catàleg de la Biblioteca UdG.

Dels 26.590 fulls de mapa existents a la cartoteca (xifres de juliol de 2018), la majoria pertanyen a fulls de mapa en sèrie, tot i que també es disposa de mapes solts, principalment temàtics físics i humans.

  • Mapes en sèrie:

Són els mapes formats per molts fulls que en la seva totalitat s’obté el recobriment de tot el territori al qual fa referència el mapa. Segons el criteri de fraccionament dels fulls, es poden distingir dos grups:

Mapes en sèrie reticulats: cada full correspon a un requadre d’una retícula que fracciona imaginàriament el territori cartografiat. Aquests mapes els trobareu en el Catàleg de la Biblioteca UdG en un únic registre bibliogràfic. En el camp Descripció s’especifiquen els fulls que el componen i en el camp Accés trobareu l’enllaç al gràfic de fulls disponibles.

Per exemple:

Cartoteca Fons Mapes Serie 1

 

Mapes en sèrie territorials: cada full mostra una part del territori que té una entitat real, ja sigui geogràfica, administrativa (comarques, províncies...) Trobareu un registre bibliogràfic per a cada full i el títol de la sèrie el trobareu al camp Col·lecció.

Per exemple:

Cartoteca Fons Mapes Serie 2
  •  Mapes en fulls solts:

Mapes en fulls solts: són tots els mapes que en un sol full o en pocs fulls (mapa en seccions) cartografien el territori. Normalment són temàtics (geològics, turístics, etc...).

Per exemple:

Cartoteca Fons Mapes Fulls Solts 1

 

Fotografies aèries

A la Cartoteca de la UdG disposem actualment de 6.417 fotografies aèries de diferents anys que cobreixen, sobretot, les comarques gironines i les veïnes.

a) Vol del Servicio Geográfico del Ejército de 1956-1957, conegut com a vol americà, a escala aproximada 1:30 000: gràfic de fulls disponibles

b) Vol del Instituto Geográfico Nacional dels anys setanta, a escala aproximada 1:30 000 i alguns fotogrames a escala 1:25 000: gràfic de fulls disponibles

c) Vol de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, entorn de l’any 1990, a escala aproximada 1:22 000: gràfic de fulls disponibles

d) Vol de l’Institut Cartogràfic de Catalunya dels anys 2000-2004, a escala aproximada 1:22 000 i en color: gràfic de fulls disponibles

De les principals sèries cartogràfiques, no totes, s’elaboren i actualitzen gràfics de recobriment.

Mapes en sèrie de l’Estat espanyol que en tenim gràfic a la web:

Mapa militar de España 1:800 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa militar de España 1:400 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa militar de España 1:200 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortoimagen espacial 1:500 000: [España]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortoimagen espacial 1:100 000: [España]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapes en sèrie de Catalunya dels que en tenim gràfic a la web:

Mapa topográfico de España, sèrie M781, 1:50 000 (edició “americana” de l’Army Map Service): gràfic de fulls disponibles a la UdG

Cartografía militar de España [E. 1:25 000]: plano director: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topográfico nacional de España 1:25 000 [versió 1]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topográfico nacional de España 1:25 000 [versió 2]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortoimatge de Catalunya 1:100 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de Catalunya d’imatge satèl·lit 1:100 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 1.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 2.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 5.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 [versió 6.0]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 (infraroig color): gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 [versió 1]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 [versió 2]: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Ortofotomapa de catalunya 1:5 000, versió 3.0 i versió 4.0: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapes temàtics en sèrie dels que tenim gràfic a la web: 

Mapa de series de vegetación de España 1:400 000 y memoria: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa forestal de España : Escala 1:200.000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa geotécnico de España 1:200 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de rocas industriales de España 1:200 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa geològic de Catalunya 1:25 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de cultivos y aprovechamientos [España] Escala 1:50 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG

Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1:50 000: gràfic de fulls disponibles a la UdG: 1a edició

  • Facilitar la consulta i reproducció de tot el material cartogràfic a qualsevol usuari que hi estigui interessat.
  • Assessorar en cerca de material cartogràfic o bibliogràfic sobre una temàtica o un lloc. Tant en paper, com en digital.
  • Assessorar sobre bibliografies i citacions en el cas dels treballs dels estudiants.
  • Estimular a l’ús de la cartografia com a font d’informació científica.
  • Donar suport al personal docent en la cerca i ús de material cartogràfic per les seves classes i la seva recerca.
  • Difondre els mapes que disposem a la cartoteca a través de l’activitat: el Mapa del mes.
  • Participar i cedir material en qualsevol activitat de la Universitat i col·laborar amb les institucions i organismes relacionats amb la cartografia.