Inclusió i accessibilitat

Atenció a les persones amb discapacitat

La Biblioteca treballa per l’accessibilitat dels seus espais i per oferir serveis personalitzats que facilitin l’accés a la informació. En aquest quadre podeu consultar les característiques de cada biblioteca de campus.

Accessibilitat per a persones amb discapacitat a les biblioteques de la Universitat de Girona

  Biblioteca    
  Barri Vell Centre Montilivi
Portes accessibles No
Mobiliari adaptat A demanda A demanda A demanda
Reserva de llocs i espais A demanda A demanda A demanda
Lavabos accessibles a la biblioteca Sí (cos E) Sí, 2 a la planta 0 
(fase 1 i fase 2)
Equipament informàtic i tecnologia MLX Reader Lupa MLX Reader Lupa MLX Reader Lupa
Préstec* S’amplia la durada del termini de préstec S’amplia la durada del termini de préstec S’amplia la durada del termini de préstec
Programari específic A demanda A demanda A demanda
Formació Cursos a mida Cursos a mida Cursos a mida
Evacuació del centre
  • Sistema d’alarma amb avisos òptics/acústics
  • Pla d’actuació per a evacuació de persones amb discapacitat
  • Sistema d’alarma amb avisos òptics/acústics
  • Pla d’actuació per a evacuació de persones amb discapacitat
  • Sistema d’alarma amb avisos òptics/acústics
  • Pla d’actuació per a evacuació de persones amb discapacitat