Biblioteca del Museu Memorial de l’Exili (MUME) de La Jonquera

 

La Universitat de Girona i el Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) van signar, el 20 de juny 2020, un conveni per a la vinculació de la biblioteca del Museu a la Biblioteca de la Universitat de Girona.

El conveni facilita la consulta del seu fons bibliogràfic als membres de la comunitat universitària i preveu el suport de la Biblioteca de la UdG en la seva catalogació així com en la digitalització del seu fons manuscrits, a més de la cessió de documents i altres objectes entre les dues institucions i l’oferta de pràctiques per als estudiants de la UdG.

La Biblioteca del MUME recull i conserva un fons especialitzat de prop de 3.000 volums, centrats en la Guerra Civil i l’exili republicà.

El MUME és un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica. És un centre d’interpretació que recorda els exilis provocats per la Guerra Civil. Situat al mateix pas fronterer per on van fugir la major part dels exiliats, el MUME compagina les funcions museístiques, a través de les exposicions permanent i temporals, amb les de recerca històrica i de difusió pedagògica.

El MUME és regit per un Consorci amb la participació de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Universitat de Girona i l’Ajuntament de La Jonquera. Des de l’any 2010 el MUME està integrat en la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya que dinamitza el Memorial Democràtic.

Per consultar el fons poseu-vos en contacte amb el centre. Els documents que pertanyen a aquest fons estan exclosos de préstec.

MUME
Major, 43-47
17700 La Jonquera
972 556 533

info@museuexili.cat