Bibliografia recomanada


Considerem bibliografia recomanada els documents que els professors recomanen a cadascuna de les assignatures de cada curs acadèmic. Pot incloure llibres, audiovisuals, articles de revista, etc.

Per saber si tenim els documents que us recomanen, cerqueu-los a l'enllaç de Bibliografia recomanada pel nom del grau o de l’assignatura, o bé directament des del Moodle de l’assignatura: els enllaços de cada títol us portaran a la localització dins la Biblioteca.

Si un document recomanat no està localitzable al catàleg, empleneu si us plau una sol·licitud de compra de documents indicant el nom de l’assignatura en què us recomanen el document.

El termini de préstec és de 7 o 14 dies, depenent de la biblioteca de campus on estigui el document. Els préstecs es poden renovar si els documents no han estat reservats per un altre usuari.

Intentem tenir més d’un exemplar de cada títol recomanat i, sempre que es pot, un d’exclòs de préstec per garantir la consulta immediata dins la biblioteca.

Si voleu adquirir nous documents de bibliografia recomanada, feu-nos arribar les comandes amb antelació suficient perquè puguin estar disponibles el més aviat possible.
La Biblioteca revisa cada estiu els programes docents per comprovar que disposem de tots els documents recomanats i poder comunicar les mancances als coordinadors d’estudis.