Biblioteca solidària


La Biblioteca participa en les campanyes de formació i sensibilització organitzades per la Unitat de Compromís Social
També cedeix espais a ONG i altres entitats o associacions tant per a campanyes puntuals com per a exposicions fotogràfiques. Si esteu interessats a utilitzar algun dels espais que us oferim, poseu-vos en contacte amb la biblioteca de campus corresponent.