Tests, mètodes, escales

 

Quan hem de citar un test, una enquesta, un mètode o una escala, ho haurem de fer referenciant la documentació de suport, ja sigui un manual, un article, una fitxa tècnica (fact sheet en anglès), etc. Ho farem utilitzant les formes indicades per al tipus de material corresponent. 

Tanmateix, haurem de citar el propi test quan no hi hagi literatura de suport i ho considerem necessari per il·lustrar el nostre treball. 

Association of Research Libraries. (s. f.). LibQUAL+. https://www.libqual.org  

El qüestionari que ens interessa citar és l’"Inventario de evaluación docente universitaria (IDEDU, forma E, 2004)”. Posarem el nom en el text (o en nota) si ho considerem oportú, però la cita i la referència seran l’article on està insert el qüestionari. 

Casero Martínez, A. (2008). Propuesta de un cuestionario de evaluación de la calidad docente universitaria consensuado entre alumnos y profesores. Revista de Investigación Educativa, 26(1), 25-44. https://bit.ly/2DRgp7V