Vídeos (Youtube, Vimeo, Hulu, DUGi)

 

Cognom, N. autor, si hi consta. (Any, Mes Dia). Títol del vídeo en cursiva [Vídeo]. URL

Vídeo de You Tube

National Geographic. (2018, marzo 7). Mujeres exploradoras. [Vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=LJOwEbj7vpM

Document de DUGi que conté vídeos Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, Fundació Ser.Gi i Col·legi de Pedagogs de Catalunya (coord.). (2014, abril, 22 i 24). Converses Pedagògiques 2014: L’educació i l’àmbit de la salut [Vídeo]. http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3415
Vídeo a DUGi Font, E. (Abril 2014). La pedagogia hospitalària. En Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, Fundació Ser.Gi i Col·legi de Pedagogs de Catalunya (coord.), Converses Pedagògiques 2014: L’educació i l’àmbit de la salut [Vídeo]. http://hdl.handle.net/10256.1/3480