Detecció de plagi

 

La irrupció d'Internet ha crescut considerablement la còpia de treballs acadèmics per part de l'alumnat. Internet també ens ofereix diverses eines que rastregen la web per trobar textos plagiats. Tot seguit detallem algunes de les eines de detecció de plagi més interessants, totes elles gratuïtes:

  • Copyscape: http://www.copyscape.com/. Eina de detecció de plagi en pàgines web. Detecta còpies de textos que es troben en pàgines web. Només cal introduir URL.
  • Dupli Checker: http://www.duplichecker.com/Eina de detecció de plagi i control gramatical en textos o documents propis. Compara el text o document amb continguts publicats al web i mostra els fragments coincidents, el % de similitud i el web on es troben. Pel control gramatical detecta possibles errors ortogràfics i gramaticals en diferents idiomes (també en català). Permet enganxar text, carregar un document o introduir URL. Límit de text: 1000 paraules.
  • The Plagiarism detector: https://plagiarismdetector.net/.

    Eina de detecció de plagi en textos o documents propis. Compara el text o document amb continguts publicats al web i mostra els fragments coincidents, el % de similitud i el web on es troben. Permet enganxar text, carregar un document o introduir URL. Límit de text: 1000 paraules.

Altres:

Extret de:

Carbonell, M. (2017). Bones pràctiques a les biblioteques de la UAB per evitar el plagi. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, (39). http://dx.doi.org/10.1344/BiD2017.39.19