Qui som?


La Biblioteca de la Universitat de Girona s’articula en tres biblioteques de campus i els serveis tècnics.

Les biblioteques dels campus Barri Vell, Montilivi i Centre ofereixen serveis i fons bibliogràfics orientats als estudis que s’imparteixen a les facultats i escoles que hi estan ubicades. Els serveis tècnics, estructurats en cinc unitats (Col·lecció Digital, Informàtica, Processament Tècnic, Projectes i Comunicació i Suport a l'Aprenentatge) donen suport i faciliten la prestació dels serveis a les biblioteques.

L’estructura de biblioteca única permet garantir la mateixa qualitat de servei a tots els campus i la lliure circulació de documents i persones, independentment del campus a què pertanyin.

Directori de personal

Cap de la biblioteca: Jaume Rufí i Pagès

biblioteca.barrivell@udg.edu
Tel. 972 41 80 30
Whatsapp  608 510 782
Pl. Ferrater Mora, 1
17004 Girona

Què fer en cas d’emergència

Cap de la biblioteca: Anna Roca Bonals

biblioteca.campuscentre@udg.edu
Telf. 972 41 83 49
Whatsapp 620 739 779
c/Emili Grahit, 77 (4a pl.).
17003 Girona

Què fer en cas d’emergència

Cap de la biblioteca: Roser Benavides Ollé

biblioteca.montilivi@udg.edu
Telf. 972 41 83 98
whatsapp 608 272 130
c/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

Què fer en cas d’emergència

Directora de la Biblioteca: Àngels Merino Cicres

biblioteca.direccio@udg.edu
Tel. 972 41 80 35
Campus Montilivi
c/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

Cap de la Unitat: Brigit Nonó Rius

biblioteca.projectes@udg.edu
Tel. 972 41 98 08
Campus Montilivi
C/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

Cap de la Unitat: Amàlia Soler Pujol

biblioteca.procestecnic@udg.edu
Tel. 972 41 81 89
Campus Montilivi
C/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

Cap de la Unitat: Clara Riera Planas

biblioteca.col.leccio.digital@udg.edu
Tel. 972 41 80 35
Campus Montilivi
C/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

Cap de la Unitat: Mònica Arnau Fàbrega

biblioteca.informatica@udg.edu
Tel. 972 41 96 45
Campus Montilivi
C/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

Cap de la Unitat: Isabel Planas Campistol

biblioteca.suportaprenentatge@udg.edu
Tel. 972 41 83 89
Campus Montilivi
C/Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona