Visita'ns


La Biblioteca obre les portes a tothom que vulgui venir a conèixer-la. Trieu la tipologia de visita que us defineix:

Oferim sessions formatives on els alumnes aprenen a cercar informació, seleccionar-la i citar-la correctament, adreçades a grups classe d'estudiants que estiguin preparant el treball de recerca. La durada de les sessions és d'una hora i mitja i les programem els divendres durant els mesos de febrer a abril, en funció de les vostres necessitats.

Aquestes sessions es poden complementar amb una altra sessió sobre com portar a terme una recerca bàsica o sobre eines i recursos per a un projecte d’enginyeria. La sessió sobre recerca bàsica és impartida per investigadors de la UdG de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) pels itineraris humanístic i social o per investigadors de La Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D), de l'estudi de Química o de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) pels itineraris científic. La sessió sobre projectes d’enginyeria és impartida per la Tècnica d’Atracció de Talent del Patronat de l’Escola Politècnica Superior i s’adreça a l’itinerari tecnològic. La durada d'aquestes sessions és d'una hora i quart i es realitzen a continuació de la sessió de Biblioteca.

En la vostra petició (apartat d'observacions) indiqueu clarament les sessions que sol·liciteu:

Sessió 1: "La biblioteca de la Universitat de Girona: fonts d'informació per fer el treball de recerca de BAT" (1:30 h). Tots els itineraris. Campus Barri Vell i Campus Montilivi.

Sessió 2a: "Orientació metodològica i pautes de redacció del treball de recerca de BAT" (1:15 h). Itinerari humanístic i social. Campus Barri Vell.

Sessió 2b: "Orientació metodològica i pautes de redacció del treball de recerca de BAT" (1:15 h). Itinerari científic. Campus Montilivi.

Sessió 2c: “Projectes d'Enginyeria. Eines i recursos pel TdR”. Què és i com funciona un projecte d'enginyeria a la vida real. Descobrim eines útils per fer el TDR: plànols, 3D, esquemes, presentacions orals i escrites. (1:15h.). Itinerari tecnològic. Campus Montilivi.

Les peticions s'atendran per ordre d'arribada i segons disponibilitat.
Durant el 2025 l'horari de les sessions serà sempre de 9 a 12:00h.

Empleneu aquest formulari

Visites adreçades a qualsevol persona o col·lectiu que vulgui conèixer les instal·lacions, els serveis i el fons. Empleneu aquest formulari

Visites adreçades a entitats, professionals d’altres biblioteques, etc., adequades en cada cas als vostres interessos i perfils. Empleneu aquest formulari

Visites adreçades a investigadors, professionals d’altres biblioteques, etc. interessats a conèixer el tractament tècnic o els continguts de les biblioteques o fons personals dels personatges il·lustres dipositats a la Biblioteca de la Universitat de Girona. Empleneu aquest formulari