Ponències i comunicacions de congressos

 

 

Les actes publicades d’un congrés se citen com un llibre.

Elements:

Autor/s principal/s. Títol de llibre: subtítol. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, any. Col·lecció, número de col·lecció. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.
 

Exemples:

Alemany, R.; Martos, J. Ll. i Manzanaro, J. M., eds. Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005. ISBN 8460803023 (o.c.).


En cas que no es pugui identificar cap persona o organitzador com a creador principal de les actes d’un congrés, el nom del congrés es tractarà com a primer element.

Conferencia Internacional sobre turismo y artesanía. Perú, Lima, 2009.

Les ponències i altres textos (els anomenats “short papers”,”abstracts”, etc.) publicats en les actes d’un congrés es tracten com els capítols de llibre.

Elements:

Autor/s del capítol. Títol del capítol. Element d’enllaç (A:) Autor/s del llibre. Títol del llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el llibre (volum, pàgines, etc.). Col·lecció*, número de la col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemple:

Magallón J. A.; Patow, G. A.; Serón F. i Pueyo X.  Parallelization of Inverse Design of Luminaire Reflectors. A:  Eurographics Symposium on Parallel Graphics and Visualization. Aire-la-Ville: Eurographics Association, 2006, p.  99-107.

Elements:

Autor. Títol. Altres responsables (directors, etc.).* Data (si no està inclosa a la nota). Nota de la naturalesa i difusió del document. Element d’enllaç (A*Localització. Signatura topogràfica o altre localitzador del manuscrit.

Exemple:

Puig, Ll. Ma. de. Girona en temps de setges. 1808-1809. Conferència inaugural pronunciada el 19 de novembre de 2009 en el III Congrés d’Història de Girona. Guerra i poder en terres de frontera (1792-1823).