Impressions


A les tres biblioteques de campus hi trobareu màquines on podreu fer fotocòpies, imprimir fitxers PDF, escanejar documents i enviar a imprimir documents des dels ordinadors de la biblioteca. També disposem d’escàners per si necessiteu escanejar documents amb imatges en color.

A les tres biblioteques hi ha un dispensador on pots comprar la targeta o bé recarregar-la. La mateixa targeta es pot utilitzar a les màquines de les tres biblioteques.

Al campus Centre la màquina està a l’entrada, al campus Montilivi en trobareu dues, situades al vestíbul principal, i al campus Barri Vell la trobareu a la zona de l’hemeroteca. Aquesta biblioteca disposa, a més, d’una màquina que funciona amb monedes, a la planta −1.

Disposem d’un lector/reproductor de microfilms a la biblioteca del campus Barri Vell. Podeu gravar les reproduccions en un CD o bé enviar-les a imprimir a una de les impressores de treball intern i recollir-les al taulell de préstec.

Els documents reproduïts a través d’aquest servei es poden utilitzar únicament per a ús privat, docent o de recerca. L’ús de la reproducció és responsabilitat vostra.
 

Sobre les condicions de reproducció d’altres materials, contacta amb el Servei d’Obtenció de Documents.