Informes, fulletons, fulls informatius, notes de premsa, llibres blancs, etc.

 

Informe d’una agència governamental 

Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. (3 de septiembre de 2015). Utilización de medicamentos antidiabéticos en España durante el periodo 2000-2014. (Informe de utilización de medicamentos (U/AN/V1 /03092015)). Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/antidiabeticos-2000-2014.pdf 

Informe amb autors individuals 

León, J., Vega, A. (2022). Informe de Taller virtual sobre agricultura urbana y suburbana sostenible, dentro del proyecto APY-CENPEN-2018-012 SENACYT. "SOSTENIBILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ". Zenodo. https://zenodo.org/record/6124264 

Fulletons, pamflets (Brochures, pamphlets) 

Patronat Call de Girona. (2023). Call de Girona: barri jueu medieval [Fulletó]. https://www.girona.cat/adminwebs/docs/t/r/triptic_call_2019_cat.pdf 

Codis ètics 

Médicos sin Fronteras. (s.d.). Nuestra Carta Magna.  https://www.msf.es/quienes-somos/carta-magna 

Fitxes tècniques (Fact sheets) 

Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis.  (s.d.). Fitxa 2. Arranjament de pistes forestals de la xarxa viària bàsica del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals [Fitxa tècnica]. Àrea de Cooperació. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. https://www.diba.cat/documents/357755/41422594/Fitxa2_Arranjament+pistes+forestals/bd8ec78a-8589-4831-bb3b-28d9b8443d97 

Normes ISO 

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html 

Notes de premsa (Press releases) 

Incloeu la descripció [Nota de premsa] entre claudàtors després del títol del comunicat de premsa. 

Quan l’autor i l’editor del comunicat de premsa siguin el mateix, ometeu l’editor per evitar repeticions. 

Museu Nacional d’Art de Catalunya. (14 d’abril de 2023). Club de lectura virtual ApassionArt [Nota de premsa]. https://www.museunacional.cat/es/articulo/club-de-lectura-virtual-apassionart-0 

Llibres blancs (White papers) 

Un llibre blanc és un document persuasiu escrit per una persona o un grup de persones per convèncer els lectors de la seva posició i filosofia sobre un tema. 

Incloeu la descripció [Libre blanc] entre claudàtors després del títol del llibre blanc. 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. (2023). Llibre blanc de les platges intel·ligents de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre [Llibre blanc]. https://costadaurada.info/llibreblanc/