Monestir de Sant Daniel

 

L’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG), és l’arxiu històric de la comunitat de Sant Daniel, i com a tal, alberga documentació produïda per ella mateixa, fruit de llur activitat des del segle XI fins a inicis del segle XX, i documentació externa a la comunitat, que ha reunit al llarg de la seva vida per un o altre motiu. L’AMSDGS custodia dos fons i una col·lecció:

  • Monestir de Sant Daniel de Girona, 938 (obert): fons monacal produït per la comunitat de Sant Daniel de Girona com a conseqüència de la seva activitat i de la dels monestirs que durant el segle XV s’hi annexionaren (Santa Margarida de la Garriga o dels Prats de Roses (1225-1461), Santa Maria del Mar de Calonge (c. 1241-1424) i Santa Maria de Valldemaria de Maçanet de la Selva (1158-1550)). Consta d’onze metres lineals de documentació en paper i 1409 pergamins.
  • Família Mallol de Vilopriu, s. XVI-XIX: fons patrimonial produït i agrupat per diferents generacions de la Família Mallol, una família de pagesos del poble de Vilopriu, que explotaven les seves propietats al llarg de la vall del Llémena. Aquest fons fou ingressat durant la dècada dels seixanta del segle XX per donació testamentària de l’últim membre d’aquesta família, la senyora Francisca Mallol Vilana, germana d’una de les monges de Sant Daniel.
  • Col·lecció de Goigs del Monestir de Sant Daniel de Girona 

La Universitat de Girona, el Monestir de Sant Daniel, la Federació Catalana de Monges Benedictines i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural van signar un conveni de col·laboració, el setembre de 2017, amb l'objectiu de digitalitzar i difondre la important col·lecció de pergamins del fons del Monestir de Sant Daniel de Girona. 

Monestir de Sant Daniel

Carrer de les Monges, 2

17007 Girona

Tel. 972 201 241

monestir@santdaniel.com 

http://www.santdaniel.com/