Documents audiovisuals

 

Exemples
En format DVD

Ferreras I, director. Arrugas [DVD]. Barcelona: Cameo; 2012. 

Borrell Carrió F. Entrevista clínica: manual de estrategias prácticas [DVD]. Barcelona: SEMFYC; 2004.
En format electrònic (vídeos a Youtube...) Csaludandalucia. Beneficios de la lactancia materna [Vídeo a Internet]. 2012 [consultat 25 de gener de 2016]. Disponible a: https://youtu.be/YBitUgpN2t0


Format: [DVD] [CD-ROM] [Vídeo a Internet]... 

Autoria: s’entra per l’autor o director. Si és director, posarem la menció de director. 

Descripció física: suggerim que no s’esmenti (minuts, color, so...) i que sigui opcional. 

(A vegades hi ha vídeos que se citen com a part d’una web).