Capítols o parts de llibres

 

Elements: autor del capítol (si hi consta), títol i subtítol del capítol, editors literaris del llibre, títol i subtítol del llibre, lloc d’edició, editorial, any de publicació, pàgina o pàgines del capítol.

Cognom, N. autor del capítol (any). Títol del capítol: Subtítol. En N. Cognom de l’editor literari del llibre (ed.), Títol del llibre en cursiva: Subtítol en cursiva (edició, a partir de la 2a., si hi consta, p. primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol). Ciutat: Editorial.

Kisch, H. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. En P. Kriedte (Ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Barcelona: Crítica.

Elements: autor del capítol (si hi consta), títol i subtítol del capítol, editors literaris del llibre, títol i subtítol del llibre, lloc d’edició, editorial, any de publicació, pàgina o pàgines del capítol, DOI o adreça URL.

Cognom, N. autor del capítol (any). Títol del capítol: Subtítol. En N. Cognom de l’editor literari del llibre (ed.), Títol del llibre en cursiva: Subtítol en cursiva (edició, a partir de la 2a., si hi consta, p. primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol). doi: adreça DOI

Strong, E. K., Jr. i Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. En L. Outhwaite (ed.), Personnel research series: Vol. 1. Job analysis and the curriculum (p. 140-146). doi: http://dx.doi.org/10.1037/10762-000

Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.