Mapes

 

A partir de la Normativa APA s’ha generat, per extrapolació, la citació bibliogràfica dels diferents tipus de material cartogràfic.

Mapa en un full

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (edició si hi consta.) [Mapa]. Escala. Editorial.

Pintó, J. (1995). Vegetació de Sant Llorenç del Munt [Mapa]. 1:25.000. Aster.

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2009). Mapa topogràfic de Catalunya: 1:250.000 (9a ed.) [Mapa]. 1:250.000. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2009). Mapa topogràfic de Catalunya: 1:250.000 (9a ed.) [Mapa]. 1:250.000. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Full d’un mapa en sèrie

Cognom, N. (any). Títol del full [Mapa]. Escala. Títol de la sèrie en cursiva, número de full. Editorial.

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2000). Salt [Mapa]. 1:5.000. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000 (versió 2), full 333-8-2. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Servicio Geográfico del Ejército. (1994). Figueras [Mapa]. 1:100.000. Mapa militar de España E. 1:100.000: serie C (2a ed.), full 20-6. Servicio Geográfico del Ejército.

Mapa publicat dins un atles o un llibre

Cognom autor del mapa, N. (any del mapa). Títol del mapa [Mapa]. Escala. En N. Cognom autor de l’atles/llibre (data de l’atles/llibre), Títol de l’atles o llibre en cursiva (edició, si hi consta, p.). Editorial. 

Briet, Ph. (1648). Le Royaume d'Aragon avec ses dependances [Mapa]. Escala sense determinar. En V. Rosselló (2008), Cartografia històrica dels Països Catalans (p. 151). Institut d'Estudis Catalans.

Mapa en CD o DVD

Cognom, N. (any). Títol del mapa en cursiva (edició, si hi consta) [Format]. Escala. Editorial. 

Pintó, J. (1995). Vegetació de Sant Llorenç del Munt [CD-ROM]. 1:25.000. Aster.

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2009). Mapa topogràfic de Catalunya (9a ed.) [DVD]. 1:250.000. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Fotografia aèria

Fotografia solta

Cognom, N. (any de la fotografia). Títol o número de la foto [Topònim] [Fotografia aèria]. Escala. Títol del vol en cursiva, número de rotlle i/o passada. Editorial. 

Servicio Geográfico del Ejército. (1957). Foto 60.049 [Castelló d'Empúries] [Fotografia aèria]. 1:30.000 aprox. [Vuelo nacional], MTN 258, R-608. Servicio Geográfico del Ejército.

Institut Cartogràfic de Catalunya. (1991). Foto 279 [Núria] [Mapa]. 1:22.000. [Vol de Catalunya 1991], MTN 218. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Vol sencer

Cognom, N. (any/s del vol). Títol del vol en cursiva [Format]. Escala. Editorial. 

Institut Cartogràfic de Catalunya (1986-1992). [Vol de Catalunya 1991] [Fotografies aèries]. 1:22.000 aprox. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Mapa estàtic a Internet

Cognom, N. (any del mapa, si es coneix). Títol del mapa [Format]. Escala. En Títol del document complet o de la base de dades en cursiva. URL

Indar, R. (1859). Mapa de Cataluña dividido en sus actuales provincias: arreglado nuevamente en 1859 [Mapa]. 1:450.000 aprox. En Cartoteca Digital de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: mapes de Catalunya (s. XVII-XX). http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1130/rec/3

Base de dades cartogràfica descarregada de la pàgina web d’un editor cartogràfic 

Cognom, N. (any del document). Títol del mapa [Format]. Escala. En Títol de la base de dades o del lloc en cursiva. URL 

Institut Cartogràfic de Catalunya. (2010). Olot (297 x 088) [Mapa]. 1:5.000. En Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, full 303-088. http://www.icc.cat/vissir3/

Mapa de Google Maps o mapa dinàmic

Autor/Editor. (any del document). Títol del mapa [Format]. Escala. URL

Google Maps. (2014). Memphis [Mapa]. 1:50.000. https://www.google.es/maps/@35.129186,-89.970787,11z