Epígrafs d'enciclopèdies, diccionaris. Wikipedia

 

Amb autor conegut

Cognom, N. autor de l’epígraf. (any). Títol de l’epígraf. En Títol diccionari o enciclopèdia en cursiva. (edició, si hi consta, volum, primera pàgina-última pàgina.) Editorial.

Trinkaus, E. (1994). Neandertal, hombre de. En Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología. (Vol. 4, p. 1470). McGraw-Hill.

Sense autor conegut

Títol de l’epígraf. (any). En Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. (edició, si hi consta, volum, primera pàgina-última pàgina). Editorial.

Neandertal, home de. (1988). En Gran Enciclopèdia Catalana. (Vol. 16, p. 98).  Enciclopèdia Catalana.

Amb autor conegut

Cognom, N. autor de l’epígraf. (any). Títol de l’epígraf. En N. Cognom de l’editor (ed.), Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. URL

Graham, G. (2005). Behaviorism. En E. N. Zalta (ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

 

Sense autor conegut

Títol de l’epígraf. (any). En Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. Recuperat dia, mes, any de URL

Heuristic. (s. d.). En Merriam-Webster's online dictionary. Recuperat el 29 juny de 2021 de http://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic

Les entrades del Merriam-Webster's Dictionary s’actualitzen amb el temps i no s’arxiven, incloeu una data de recuperació en la referència.

Exemple amb data   

Títol. (Dia, mes, any). En Wikipedia en cursiva. URL 

Sufismo. (11 de maig de 2018). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Sufismo