La col·lecció

Fons especials

Fons personals i col·leccions especials vinculats a persones i entitats rellevants en diferents àmbits del coneixement, la cultura i la vida pública.

Biblioteca digital

Més de 23. 000 revistes electròniques, uns 13.000 llibres electrònics i unes 50 bases de dades.


 

Repositori institucional

Producció documental científica i acadèmica de la Universitat de Girona en format electrònic i en obert.
 

Monografies

Mig milió de monografies, la major part llibres relacionats amb els estudis i les línies de recerca de la Universitat.

 

Fons cartogràfics

Mes de 26.000 mapes en paper, que –entre altres àrees– cobreixen exhaustivament les comarques gironines i tot Catalunya.

 

Premsa

Versions en paper i digitals de diferents diaris. A més, accés a centenars de mitjans de comunicació des de la base de dades My News.

 

Tesis doctorals

Més de 1.200 tesis defensades a la Universitat de Girona des de la seva creació.


 

Hemeroteca

Més de 1.500 subscripcions a revistes impreses, i col·leccions tancades de més de 8.000 títols.
 

Biblioteques vinculades

Fons bibliogràfic d’entitats, fundacions, institucions, etc. adscrites a la Universitat de Girona.