Vídeos (Youtube, Vimeo, Hulu, DUGi)

 

Cognom, N. autor, si hi consta. (Any, Mes Dia). Títol del vídeo en cursiva [Vídeo]. URL

Vídeo de You Tube

Piknini Foundation. (2016, junio 24). Episodio 1: CREOLE LANGUAGE - En español_ PATRIMONIO ILUSTRADO 2016. [Vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=iSG6ZTL8GWU

Document de DUGi que conté vídeos Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, Fundació Ser.Gi i Col·legi de Pedagogs de Catalunya (coord.). (2014, abril, 22 i 24). Converses Pedagògiques 2014: L’educació i l’àmbit de la salut [Vídeo]. http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3415
Vídeo a DUGi Font, E. (Abril 2014). La pedagogia hospitalària. En Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, Fundació Ser.Gi i Col·legi de Pedagogs de Catalunya (coord.), Converses Pedagògiques 2014: L’educació i l’àmbit de la salut [Vídeo]. http://hdl.handle.net/10256.1/3480

 

Com citar un determinat minut en contingut audiovisual (YouTube, TV, TD, audiollibres, etc.).

Inclourem una marca de temps per al començament de la cita en comptes d’un número de pàgina, per exemple:

Les persones fan “inferències i judicis radicals a partir del llenguatge corporal” (Cuddy, 2015, 2:12).