La Biblioteca ofereix un portal web que aglutina tots els recursos i serveis que ofereix al personal investigador de la Universitat de Girona

Inici:
Afegir al Calendari 2023-09-18 13:27:45 2023-09-25 13:27:45 La Biblioteca ofereix un portal web que aglutina tots els recursos i serveis que ofereix al personal investigador de la Universitat de Girona El portal web https://biblioteca-recerca.udg.edu/ està organitzat en sis grans contenidors: Acreditació i avaluació: amb tot el que necessiteu saber per acreditar-vos: indicadors, criteris per a la selecció de publicacions, principals organismes d’acreditació i avaluació, etc. Comunicació científica: amb les directrius per publicar en accés obert, com aconseguir els identificadors únics d’autor, etc. Dades de recerca: Suport per redactar un pla de gestió de dades, on dipositar les dades de recerca, etc. Recursos per temes: Les revistes, bases de dades, etc.  organitzades per àmbits temàtics. Propietat intel·lectual: Per resoldre tots els dubtes entorn dels drets d’autor. Difusió de la recerca: Portals i eines disponibles per difondre la publicació científica. I si teniu dubtes, sempre podeu fer arriba la consulta al documentalista del vostre àmbit temàtic.   Biblioteca UdG biblioteca@udg.edu Europe/Madrid public
Fi:

portada23

El portal web https://biblioteca-recerca.udg.edu/ està organitzat en sis grans contenidors:

  • Acreditació i avaluació: amb tot el que necessiteu saber per acreditar-vos: indicadors, criteris per a la selecció de publicacions, principals organismes d’acreditació i avaluació, etc.
  • Comunicació científica: amb les directrius per publicar en accés obert, com aconseguir els identificadors únics d’autor, etc.
  • Dades de recerca: Suport per redactar un pla de gestió de dades, on dipositar les dades de recerca, etc.
  • Recursos per temes: Les revistes, bases de dades, etc.  organitzades per àmbits temàtics.
  • Propietat intel·lectual: Per resoldre tots els dubtes entorn dels drets d’autor.
  • Difusió de la recerca: Portals i eines disponibles per difondre la publicació científica.

I si teniu dubtes, sempre podeu fer arriba la consulta al documentalista del vostre àmbit temàtic.