HGI Herbarium: l'herbari de la Universitat de Girona

Inici:
Afegir al Calendari 2022-03-14 08:00:00 2022-03-25 20:00:00 HGI Herbarium: l'herbari de la Universitat de Girona L'Herbari de la Universitat de Girona (HGI herbarium) allotja més de 48.000 exemplars d'algues i plantes terrestres i està ubicat físicament a la Facultat de Ciències. Creat el 1978 pel botànic Lluís Polo, és el principal repositori de la flora terrestre de les comarques gironines i ocupa el tercer lloc en el rànquing d'herbaris europeus quant a nombre d'exemplars mediterranis d'algues. Els exemplars que conté han estat recollits principalment per investigadors de la Universitat de Girona, però també compta amb donacions aportades per altres investigadors i amb exemplars provinents d'intercanvis amb altres herbaris. Tot plegat el configura com a punt de referència de la biodiversitat vegetal de les comarques de Girona (en medi terrestre) i de la Mediterrània occidental (en medi marí). En els últims anys l'herbari físic s'ha complementat amb la digitalització de molts plecs amb l'objectiu de facilitar la consulta remota i minimitzar el trasllat dels plecs més vulnerables amb el risc de pèrdua o deteriorament que representa. Ara, amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Girona, s'ha confeccionat la web que actua de porta d'entrada de l'Herbari i permet consultar les col·leccions a tots els naturalistes, estudiosos i científics que hi estiguin interessats. La web ofereix tres funcionalitats: la cerca per diferents camps a la base de dades de les col·leccions, l'observació de les imatges dels plecs digitalitzats i per últim, la carta de serveis que inclou, entre d'altres, el préstec d'espècimens físics, la cessió d'imatges d'alta resolució i un servei d'identificació de plantes. A la pàgina web s'hi poden consultar les adreces dels dos conservadors actuals (Conxi Rodríguez-Prieto i Lluís Vilar), que són l'enllaç de l'Herbari amb el públic. Accés: https://hgi-herbarium.udg.edu   Biblioteca UdG biblioteca@udg.edu Europe/Madrid public
Fi:

L'Herbari de la Universitat de Girona (HGI herbarium) allotja més de 48.000 exemplars d'algues i plantes terrestres i està ubicat físicament a la Facultat de Ciències.

Creat el 1978 pel botànic Lluís Polo, és el principal repositori de la flora terrestre de les comarques gironines i ocupa el tercer lloc en el rànquing d'herbaris europeus quant a nombre d'exemplars mediterranis d'algues.

Els exemplars que conté han estat recollits principalment per investigadors de la Universitat de Girona, però també compta amb donacions aportades per altres investigadors i amb exemplars provinents d'intercanvis amb altres herbaris. Tot plegat el configura com a punt de referència de la biodiversitat vegetal de les comarques de Girona (en medi terrestre) i de la Mediterrània occidental (en medi marí).

En els últims anys l'herbari físic s'ha complementat amb la digitalització de molts plecs amb l'objectiu de facilitar la consulta remota i minimitzar el trasllat dels plecs més vulnerables amb el risc de pèrdua o deteriorament que representa.

Ara, amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Girona, s'ha confeccionat la web que actua de porta d'entrada de l'Herbari i permet consultar les col·leccions a tots els naturalistes, estudiosos i científics que hi estiguin interessats.

La web ofereix tres funcionalitats: la cerca per diferents camps a la base de dades de les col·leccions, l'observació de les imatges dels plecs digitalitzats i per últim, la carta de serveis que inclou, entre d'altres, el préstec d'espècimens físics, la cessió d'imatges d'alta resolució i un servei d'identificació de plantes.

A la pàgina web s'hi poden consultar les adreces dels dos conservadors actuals (Conxi Rodríguez-Prieto i Lluís Vilar), que són l'enllaç de l'Herbari amb el públic.

Accés: https://hgi-herbarium.udg.edu

 

herbari