Biblioteca del campus Centre. Autoservei de préstec de llibres

Inici:
Afegir al Calendari 2018-09-19 08:46:56 2018-09-19 08:46:56 Title Description Location Biblioteca UdG info@udg.polnetwork.com Europe/Madrid public
Fi:

La màquina d’autoservei està instal·lada davant del taulell d’informació. Per formalitzar un préstec cal disposar del carnet universitari.

Màquina RFID