Sol·licitud de petició d’acceptació de donacions

 

Responsable de tractament: Universitat de Girona.

Finalitat: Registrar la proposta de donació de documents a la Biblioteca.

Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Destinataris: les dades no es comunicaran a altres persones.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: https://www.udg.edu/ca/protecciodedades.