Sol·licitud de contrasenya per la consulta de recursos-e

 

Responsable de tractament: Universitat de Girona.

Finalitat: gestionar les sol·licitud d’accés a recursos informàtics proporcionats per proveïdors externs

Destinataris: les dades es comunicaran als proveïdors dels recursos informàtics per fer possible l’accés

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Biblioteca de la Universitat de Girona.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: https://www.udg.edu/ca/protecciodedades.