Normes


Elements: autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.

Autor. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva(edició, a partir de la segona. si hi consta). Ciutat de publicació: Editorial.

Asociación Española de Normalización y Certificación. (1997). Análisis sensorial. Madrid: AENOR.

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.