Formació i autoaprenentatge


La Biblioteca ofereix un ampli programa de formació dins els graus, màsters i programes de doctorat, i cursos monogràfics especialitzats per millorar les vostres competències en l’ús de la informació científica.

Si sou professors podeu demanar una sessió específica per als vostres estudiants. A títol particular, si sou investigadors o estudiants, podeu demanar un assessorament personalitzat amb un documentalista. Empleneu el formulari de sol·licitud o bé contacteu directament amb el vostre documentalista temàtic.

A continuació detallem els cursos que oferim en els diferents nivells d’aprenentatge.

Thumbnail

 

Curs 2021/22

 

 • Introducció a la Biblioteca
 • Mendeley: gestor de bibliografia de la UdG
   

Campus Montilivi

Campus Centre

 • Primer de Grau (Facultat d'Infermeria i Facultat de Medicina)
 • Treball de final de Grau (Facultat d'Infermeria i Facultat de Medicina)
 • Màsters i Postgraus
   

Campus Barri Vell

Escola de Doctorat

 


Curs 2020/21

Campus Montilivi

Campus Barri Vell

 


Curs 2019/20
 

Campus Montilivi

Campus Centre

Escola de Doctorat

 

 • Introducció a la Biblioteca. Sessions d’introducció als serveis de la Biblioteca i l’ús dels recursos d’informació adreçades als estudiants de primer curs de tots els estudis de grau. S’ofereixen dins el programa d’assignatures troncals o obligatòries.
 • Activitats de formació en assignatures concretes. Sessions de suport als continguts de les assignatures per tal que els estudiants coneguin les fonts d’informació específiques i de suport al temari.
 • Treball final de grau (TFG).  Cerca, selecció i ús ètic de la informació, sessions sobre comunicació oral i escrita. Algunes s’ofereixen de manera conjunta amb el Servei de Llengües Modernes.

 • Sessions específiques a màsters i postgraus. Sessions de suport als continguts del màster o del postgrau.
 • Treball final de màster (TFM). Sessions adreçades a optimitzar l’ús de les bases de dades, revistes digitals i altres recursos (factor d’impacte, ús d’un gestor bibliogràfic, etc.). S’ofereixen dins el programa d’assignatures troncals o obligatòries.

 • Gestió de la informació científica. Indicadors d’avaluació. Principals documents de recerca. Curs adreçat als estudiants de doctorat amb l’objectiu que aprenguin un seguit d’elements secundaris però bàsics que envolten l’activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en la tasca investigadora. Els estudiants reben la informació des de l’Escola de Doctorat.