Nou pla estratègic de la Biblioteca 23-27

Inici:
Afegir al Calendari 2023-03-13 08:00:00 2023-04-13 20:00:00 Nou pla estratègic de la Biblioteca 23-27 Tenim a les nostres mans el pla estratègic Gir 23-27 de la Biblioteca de la UdG. La proposta d'adequació, una vegada més, de tots els recursos i serveis de la Biblioteca alineant-los amb els canvis de l'entorn i les noves necessitats de la comunitat universitària gironina, necessitats que es podran veure incrementades pel desplegament del Pla estratègic, la digitalització institucional i l'inici del nou model docent de la UdG. Un gir que ha de contribuir, sens dubte, a la millora de la qualitat acadèmica, a la millora de l'espai físic i digital d'aprenentatge de l'estudiantat i a l'increment de la competitivitat de la universitat en el seu con-junt i de l'entorn on es troba en particular. Si focalitzem en alguns dels cinc eixos d'aquest pla, podem trobar alguns dels reptes en els que la Biblio-teca hi és partícip: el primer d'ells és el compromís institucional amb el coneixement obert, on les eines i l'assessorament per avançar-hi requereixen una estratègia ben definida, amb suport, formació i recursos i, en segon lloc, el compromís institucional amb el territori, amb la conservació i difusió del patrimoni ter-ritorial, preservant documents i col·leccions úniques i posant-les a la disposició de la comunitat de recerca gironina i, amb la seva digitalització, de la comunitat global. Us encoratjo a fer una lectura detallada de tots els eixos i línies estratègiques d'aquest pla que ha d'ajudar a garantir uns serveis de màxim valor per a la comunitat universitària de la UdG. En nom de l'equip de govern i en el meu propi, vull agrair a tot el personal de la Biblioteca, personal que dia a dia cerca la millora de la seva expertesa i l'aprofitament del seu talent, la tasca que fa en benefici de tota la comunitat universitària i de la societat a la que ens devem. Pepus Daunis i Estadella. Vicerector de Qualitat i Transparència Pla estratègic Biblioteca 23-27 Biblioteca UdG biblioteca@udg.edu Europe/Madrid public
Fi:

Tenim a les nostres mans el pla estratègic Gir 23-27 de la Biblioteca de la UdG. La proposta d'adequació, una vegada més, de tots els recursos i serveis de la Biblioteca alineant-los amb els canvis de l'entorn i les noves necessitats de la comunitat universitària gironina, necessitats que es podran veure incrementades pel desplegament del Pla estratègic, la digitalització institucional i l'inici del nou model docent de la UdG. Un gir que ha de contribuir, sens dubte, a la millora de la qualitat acadèmica, a la millora de l'espai físic i digital d'aprenentatge de l'estudiantat i a l'increment de la competitivitat de la universitat en el seu con-junt i de l'entorn on es troba en particular.

Si focalitzem en alguns dels cinc eixos d'aquest pla, podem trobar alguns dels reptes en els que la Biblio-teca hi és partícip: el primer d'ells és el compromís institucional amb el coneixement obert, on les eines i l'assessorament per avançar-hi requereixen una estratègia ben definida, amb suport, formació i recursos i, en segon lloc, el compromís institucional amb el territori, amb la conservació i difusió del patrimoni ter-ritorial, preservant documents i col·leccions úniques i posant-les a la disposició de la comunitat de recerca gironina i, amb la seva digitalització, de la comunitat global.

Us encoratjo a fer una lectura detallada de tots els eixos i línies estratègiques d'aquest pla que ha d'ajudar a garantir uns serveis de màxim valor per a la comunitat universitària de la UdG.

En nom de l'equip de govern i en el meu propi, vull agrair a tot el personal de la Biblioteca, personal que dia a dia cerca la millora de la seva expertesa i l'aprofitament del seu talent, la tasca que fa en benefici de tota la comunitat universitària i de la societat a la que ens devem.

Pepus Daunis i Estadella. Vicerector de Qualitat i Transparència

pla estratègic

Pla estratègic Biblioteca 23-27