A l’Observatori de l’accés obert de les universitats catalanes s’hi monitoritzen les dades de publicació en accés obert de la Universitat de Girona

Inici:
Afegir al Calendari 2023-01-09 07:00:00 2023-01-30 19:00:00 A l’Observatori de l’accés obert de les universitats catalanes s’hi monitoritzen les dades de publicació en accés obert de la Universitat de Girona https://bibliotecnica.upc.edu/observatori L’Observatori té per objectiu fer el seguiment de l'estat de l'Accés Obert dels articles publicats per les universitats públiques catalanes. Actualment, les fonts d'informació utilitzades són Web of Science (WoS) i Scopus. Es mostren els resultats de les universitats, obtinguts a partir d'una mateixa metodologia seguint les iniciatives d'altres països com Dinamarca, Països Baixos i Regne Unit. La informació es presenta de forma agregada i per cadascuna de les universitats. Es donen les dades des del 2011 i agrupades en funció del tipus d’accés obert per poder veure com s'està avançant en la ruta verda i la ruta daurada d’aquest moviment internacional. Els resultats que es mostren en aquest Observatori complementen les dades que mostra l'indicador de publicacions en accés obert del Portal de Recerca de Catalunya (PRC). En aquest cas dóna el nombre total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat i la mitjana de publicacions en accés obert.  Més info Biblioteca UdG biblioteca@udg.edu Europe/Madrid public
Fi:

https://bibliotecnica.upc.edu/observatori

L’Observatori té per objectiu fer el seguiment de l'estat de l'Accés Obert dels articles publicats per les universitats públiques catalanes. Actualment, les fonts d'informació utilitzades són Web of Science (WoS) i Scopus. Es mostren els resultats de les universitats, obtinguts a partir d'una mateixa metodologia seguint les iniciatives d'altres països com Dinamarca, Països Baixos i Regne Unit.

La informació es presenta de forma agregada i per cadascuna de les universitats. Es donen les dades des del 2011 i agrupades en funció del tipus d’accés obert per poder veure com s'està avançant en la ruta verda i la ruta daurada d’aquest moviment internacional. Els resultats que es mostren en aquest Observatori complementen les dades que mostra l'indicador de publicacions en accés obert del Portal de Recerca de Catalunya (PRC). En aquest cas dóna el nombre total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat i la mitjana de publicacions en accés obert.  Més info