Avalua’ns! Contesta l’enquesta i guanya un Kindle o un altaveu intel·ligent Alexa

Inici:
Afegir al Calendari 2019-03-06 06:49:38 2019-03-06 06:49:38 Title Description Location Biblioteca UdG info@udg.polnetwork.com Europe/Madrid public
Fi:

La Biblioteca avalua periòdicament  els seus espais, recursos i serveis amb un doble objectiu: perseguir la millora continua a partir de a les mancances i propostes que es desprenguin dels resultats i per altra oferir a la institució mesures de percepció que contribueixin a projectar l’excel·lència de la universitat. Aquest segon objectiu queda reflectit en el pla estratègic de la Biblioteca Òrbita 18-22.

És per aquest motiu que us demanem que contesteu l’enquesta específica pel vostre col·lectiu. Només us portarà 3 minuts i podreu participar en el sorteig d’un lector Kindle o d’un altaveu Alexa.

Estudiants  https://goo.gl/forms/06rRJPsLnrgjyUki1

Personal Docent i Investigador  https://goo.gl/forms/oyb0ytKUvkt0cUNX2

Personal d’Administració i Serveis https://goo.gl/forms/g5lXpJTaleCy9RLk2

Enquesta avaluació Biblioteca 2019