Fes-te usuari


Els membres de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) i els usuaris autoritzats poden utilitzar tots els recursos i serveis de la Biblioteca acreditant-se amb el carnet de la UdG. 
Qualsevol ciutadà pot accedir lliurement a les biblioteques de campus i als fons ubicats a les seves sales de lectura, tot i que es poden establir restriccions d’accés quan les circumstàncies ho requereixin. 
Per utilitzar els serveis i recursos específics cal ser usuari autoritzat per la Biblioteca. Això us permetrà utilitzar el servei d’informació i assessorament, endur-vos fins a 5 llibres en préstec durant 14 dies i poder consultar la biblioteca digital des de les sales de lectura. 
Adreceu-vos a un taulell d’informació de la Biblioteca per realitzar el tràmit corresponent: 

Heu de formar part de la comunitat Alumni de la UdG. Després només caldrà que us adreceu a una de les biblioteques de la UdG presentant el carnet Alumni o el document que ho acrediti. 

Heu de presentar el carnet d’estudiant o un document acreditatiu del vostre institut.

Si sou estudiants d’una altra universitat catalana o de la UNED, presenteu el carnet d’estudiant de la vostra universitat. Els alumnes de les universitats catalanes tindreu unes condicions de préstec específiques. 

Si sou membre d’un col·legi amb el qual la Biblioteca hagi signat un conveni de col·laboració, adreceu-vos a la biblioteca amb un document que ho acrediti. Si el vostre col·legi professional no té conveni però considereu interessant que ho estudiem, envieu-nos un correu i ens posarem en contacte amb el col·legi. 

Carta de serveis per a col·legis professionals i altres entitats

 

Col·legis professionals amb conveni de col·laboració amb la Biblioteca

 
Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Girona
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació Girona
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Col·legi Oficial de Metges de Girona
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya-Demarcació Girona

 

No cal fer cap tràmit. Teniu accés als mateixos recursos i serveis que quan estàveu en actiu. 

Heu d’adreçar-vos a l’Oficina de Relacions Exteriors de la Universitat, que us acreditarà com a professor visitant. Després només caldrà que us adreceu a una de les biblioteques de la UdG i presentar el DNI o el passaport.

Heu de presentar el carnet del seminari o un document acreditatiu.

Podeu fer-vos usuari de la Biblioteca pagant una quota anual. Informeu-vos-en als taulells de préstec de les biblioteques de campus.