Capítols o parts d'un llibre

 

Exemples
Autoria pròpia de la part i coordinadors o editors a l’obra general Colomer Plana M, Puig Codina S. Monitoratge a través del catèter d’artèria pulmonar. A: Fuentes Pumarola C, Ballester Ferrando D, editors. Manual de tècniques i procediments d’infermeria. Girona: Documenta Universitaria; 2011. p. 293-6.

Olivet Pujol J, Carreras Frau V. Secció 6, Suport vital avançat. A: Fuentes Pumarola C, Bonet Saris A, Sirvent JM, Brugada Motjé N, coord. Manual d’infermeria intensiva. Girona: Documenta Universitaria; 2010. p. 209-18.

*Capítols, seccions o parts: Vancouver només es pronuncia en el cas de parts amb autoria pròpia i amb editors o compiladors de l’obra general, no sobre parts sense autoria. Citarem primer la part (autors i títol) i després l’obra general (autors i títol). Per introduir les dades de l’obra general, utilitzarem: Dins; En; In (segons la llengua del treball) 
Sense autoria pròpia de la part Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2004. 4a ed. 59, Arterias del miembro superior; p. 605-622.

*NOVETAT. Vancouver no es pronuncia, en aquest cas. NLM sí: primer citarem l’obra general i després la part sense autoria. És un canvi respecte a les edicions anteriors de Vancouver, que citaven primer la part i després el títol de l’obra general, amb “A:”, sense repetir els autors perquè coincidien amb els de la part.
*S’aplica també a taules, figures o parts sense tot el cos d’un capítol.
*Per esmentar el número d’un capítol o part s’utilitzen números àrabs, no xifres romanes, i va seguit d’una coma. 

Exemples
Autoria pròpia de la part Colomer Plana M, Puig Codina S. Monitoratge a través del catèter d’artèria pulmonar. A: Fuentes Pumarola C, Ballester Ferrando D, editors. Manual de tècniques i procediments d’infermeria [Internet]. Girona: Documenta Universitaria; 2011 [consultat 25 de novembre de 2015]. p. 293-296. Disponible a: http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=440

Olivet Pujol J, Carreras Frau V. Secció 6, Suport vital avançat. A: Fuentes Pumarola C, Bonet Saris A, Sirvent JM, Brugada Motjé N, coord. Manual d’infermeria intensiva [Internet]. Girona: Documenta Universitaria; 2010 [consultat 25 de novembre de 2015]. p. 209-218. Disponible a: http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=438
Sense autoria pròpia de la part Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana [Internet]. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2004. 4a ed. 9, Huesos de la cara; [consultat 17 de febrer de 2016]; p. 84-93. Disponible a:
http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9789500605854#

Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana [Internet]. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2004. 4a ed. Fig. 15-1, Zona de resistencia del cráneo. [consultat 17 de febrer de 2016]; p. 108. Disponible a: http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9789500605854#

Capítol o part de llibre. En format paper

Mateixa autoria de la part i de l’obra general:

Marsh H. Adenoma pituitario. En: Ante todo, no hagas daño. Barcelona: Ediciones Salamandra; 2016. p. 229-34.

Vancouver capitol llibre paper

Diferent autoria: del capítol i de l’obra general:

Figuerola Pino D, Reynals de Blasis E, Vidal-Puig A, Aschner Montoya P. Diabetes mellitus. En: Von Domarus A, Farreras Valentí P, Rozman C, Cardellach López F, editors. Medicina Interna. 18a ed. Barcelona: Elsevier; 2016. p. 1824-62

Vancouver capítol llibre paper 2

Capítol o part de llibre. En format electrònic

Diferent autoria: del capítol i de l’obra general:

Figuerola Pino D, Reynals de Blasis E, Vidal-Puig A, Aschner Montoya P. Diabetes mellitus. En: Von Domarus A, Farreras Valentí P, Rozman C, Cardellach López F, editors. Medicina Interna [Internet]. 18a ed. Barcelona: Elsevier; 2016 [citat 8 gener 2019]. p. 1824-62. Disponible a: https://www.elsevierelibrary.es/epubreader/farreras-rozman-medicina-interna

Vancouver llibre electronic