Tesis doctorals, Treballs de fi Màster (TFM) i Treballs de fi de Grau (TFG)

Elements: autor, títol i subtítol, any, nom del repertori, nom universitat, comunitat autònoma o país

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (Tesi doctoral / Treball de fi de Màster / Treball de fi de Grau no publicat). Nom universitat, Comunitat autònoma o país, si és de l’estranger.

Bañeras, Ll. (1996). Ecologia i fisiologia dels bacteris fototròfics del sofre en relació amb el cicle del fòsfor. (Tesi doctoral no publicada). Universitat de Girona, Catalunya.

Pérez, A. (2014). Estudi patrimonial dels castells de la comarca de la Selva: anàlisi de casos: Montsoriu i Sant Joan. (Treball de fi de grau no publicat). Universitat de Girona, Catalunya.

Xirgo, M. (2013). Model per a la creació d’un itinerari cultural seguint els passos de Mossé Ben Nahman. (Treball de fi de Màster no publicat). Universitat de Girona, Catalunya.

Elements: autor, data, títol i subtítol, nom de la universitat, lloc i adreça URL.

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (Tesi doctoral, Treball de fi Màster, Treball de fi de Grau, Nom universitat, Comunitat autònoma o país, si és de l’estranger). Recuperat de adreça URL

Tesi doctoral en una base de dades institucional Amaya, C.M. (2012). El proceso de lealtad del consumidor hacia los destinos de sol y playa: Un análisis empírico de los turistas que visitan Lloret de Mar y Cancún. (Tesi doctoral, Universitat de Girona, Catalunya). Recuperat de https://www.tdx.cat/handle/10803/96773
Treball de fi de Màster en una base de dades institucional Amaya, C.M. (2012). El proceso de lealtad del consumidor hacia los destinos de sol y playa: Un análisis empírico de los turistas que visitan Lloret de Mar y Cancún. (Tesi doctoral, Universitat de Girona, Catalunya). Recuperat de https://www.tdx.cat/handle/10803/96773
Treball de fi de Grau en una base de dades institucional Cateura, A. (2017). Art i narració oriental al cinema de Nacer Khemir. (Treball de fi de Grau, Universitat de Girona, Catalunya). Recuperat de http://hdl.handle.net/10256/15396
Des del web  Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Tesi doctoral, Massachusetts Institute of Technology). Recuperat de http://www.cc.gatech.edu/~asb/thesis/