Figures (fotografies, taules, dibuixos, gràfics, diagrames)

 

Les fotografies, imatges, gràfics, diagrames, etc. que s’hagin de citar s’inclouen dins de l’apartat de Figures. Les taules van a part.

 

Les figures han de contenir:

  • Cada figura ha d'estar numerada en l'ordre en què apareixen en el document.
  • Proporcioni a cada figura un títol breu però explicatiu. Això hauria d'aparèixer al costat del número de figura.
  • S'ha d'incloure una llegenda en la part inferior de la figura per a descriure-la i reconèixer si s'ha reproduït d'una altra font.
  • Si la figura és d'elaboració pròpia (sense usar res d'una altra font) no es col·loca res en la Nota.
  • Incloeu la referència completa en la llista de referències.

En el cas de les fotografies, si surten persones, cal tenir l’autorització, sobretot en el cas de menors d’edat.

Elements: Autor/s, any, títol, tipus de material (imatge, fotografia, gràfic).

Citació d’una imatge dins de la redacció del treball

Hem de posar en el peu de la imatge els següents elements:

Elements: Figura X (on X és el número correlatiu que posem a la imatge, i sempre ha de ser en negreta). Descripció de l’original, extret o adaptat, “Títol de la figura”, autoria, llibre, revista o recurs electrònic. Menció de drets de propietat (Copyright o Llicència CC).

Posarem la nota al peu de la figura en un cos més petit que la lletra del treball.

com citar document estils apa estil figures fotografies imatges diagrames

 

Figura 1. Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915), de V. Fargnoli. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.

Per fer la citació en el text hem de seguir les mateixes normes que els altres documents: Cognom i any de creació. Al final de la cita haurem de posar entre parèntesi “vegeu figura” i el número que li correspon.

A la referència  de la bibliografia final haurem de fer constar el tipus d’imatge que hem utilitzat:

-Imatge digital: si es tracta d’imatges en format digital o que hagin estat retocades o manipulades digitalment.

-Fotografia: si es tracta de fotografies en paper, tot i que potser l’hem aconseguit en versió digital.

Citació d’una imatge a la bibliografia final:

Una fotografia (amb autor i data):

Fargnoli, V.  (1958). Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915) [Fotografia].

Una imatge (amb autor, sense data):

Balazh, A. Cuadro en lienzo. Los fragmentos del planeta tierra. Turquía. Mar de Mármara [Imatge digital]. Pixers. Recuperat el 6 de juliol de 2021 de https://pixers.es/cuadros-en-lienzo/los-fragmentos-del-planeta-tierra-turquia-mar-de-marmara-63103724

Elements: Taula X (X és el número correlatiu que li pertoca a cada taula), nom o títol de la taula. A sota de la taula Nota en cursiva de la taula, on es donen dades explicatives sobre la taula.

Taula adaptada d’un llibre o extreta d’un llibre Taula 1. Paradigmas de la didáctica.
 
citar taules estil APA

Nota: Representants i premisses dels paradigmes de la didàctica. Extret de “Paradigmas y educación”, de A.J. Murillo, 2015, México : CEIDE, p. 38.

Citació a la bibliografia final:

Murillo, J. A. (2015). Paradigmas y educación. México: CEIDE.

Taula d’elaboració pròpia

Taula 2. Xifres de parlants de llengües indígenes a Mèxic, any 1998.
 

citar taules estil APA


Nota: Taula que mostra el percentatge de població indígena de Mèxic i que parlen la seva llengua indígena.

 

 

Taula 1. Paradigmas de la didáctica.

Citar taules estil APA 1

Nota: Representants i premisses dels paradigmes de la didàctica. Extret de “Paradigmas y educación”, de A.J. Murillo, 2015, México : CEIDE, p. 38.

Citació a la bibliografia final:

Murillo, J. A. (2015). Paradigmas y educación. México: CEIDE.

Taula d’elaboració pròpia

Taula 2. Xifres de parlants de llengües indígenes a Mèxic, any 1998.

Citar taules estil APA 2

Nota: Taula que mostra el percentatge de població indígena de Mèxic i que parlen la seva llengua indígena.

 

Si la imatge i/o el títol donen una idea clara del contingut no és necessari posar una descripció.

Figura #

Nom de la figura

Espai per a la figura

Nota. Descripció. Adaptat de, o Elaborat amb dades de, Pres de "Títol de l'article", per Inicial(s) Nom(s). Cognom(s) Autor(s), any, Títol de la revista, #volum(#Edició o #exemplar), p. #. Doi:XXXXXXXXX o http://www. Drets d'autor, o Copyright, o Llicència Creative Commons, o En el domini públic, o Reimprès amb permís, o Adaptat amb permís any(del dret d'autor) per Propietari dels drets.

EXEMPLE 

Figura 1 

La Lima de primeros del siglo XIX en Correo de Indias (1942). 

APA Figures Lima

Nota: Imatge de la pel·lícula Correo de Indias (1942), d’Edgar Neville. Extreta de “La “Edad de oro” del cine histórico español (1942-1953) y su repercusión escenográfica”, per Rafael de España, 2021, Filmhistoria online: Revista de Historia y Cine desde 1991, 37(2), p. 81. https://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/37736/36563 

Referència 

España, R. de. (2021). La “Edad de oro” del cine histórico español (1942-1953) y su repercusión escenográfica [en línia]. Filmhistoria online: Revista de Historia y Cine desde 1991. 37(2), p. 81. https://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/37736/36563