Pràctiques extracurriculars remunerades

 

Ajuts de col·laboració

Cada curs oferim als estudiants de la Universitat de Girona la possibilitat de col·laborar en projectes que els permeten desenvolupar i millorar algunes de les competències transversals establertes en els plans d’estudi (cercar informació de manera eficaç, treballar en equip, ús de les TIC, etc.). Aquestes pràctiques són remunerades.
 
L’oferta de places es publica els mesos de maig i juny a través de la plataforma UdG - Pràctiques en empresa i la Biblioteca informa puntualment de la convocatòria.