Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona

 

La Biblioteca de la Universitat de Girona va coordinar la catalogació del fons de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona mitjançant un conveni de col·laboració impulsat pel Consell Social de la Universitat de Girona i que va ser possible gràcies al patrocini de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Bisbat de Girona, la Biblioteca de Catalunya i la Caixa de Girona.
L'objectiu de projecte va ser fer visible i difondre aquest patrimoni a través del Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona (CUdG), el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) i el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Català (CCPBC) i el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE).
El Bisbat de Girona gestiona el seu patrimoni documental i bibliogràfic a l'Arxiu Diocesà, l'Arxiu Capitular i a la Biblioteca Diocesana del Seminari, que es troben en la mateixa ubicació i es gestionen de manera unificada.
El projecte es va iniciar l'octubre de 2006, amb la catalogació del fons antic, gestionada per la Biblioteca de Catalunya. Un cop finalitzada aquesta part del projecte, el nombre de volums d'antiquària és 31.320. Aquesta secció està formada, entre d'altres, per llibres de dret canònic, bíblies, missals, compendis de patrística, teologia, litúrgia, història de l'església, així com tractats d'història, matemàtiques i filosofia. Destaca una col·lecció d'incunables.
La catalogació del fons modern es va iniciar el setembre de 2007 i encara està en procés. El 2021, el nombre de volums catalogats d'aquesta secció és de 17.822 i inclou els llibres de la secció gironina, filologia, arxivística, art, filosofia, teologia, litúrgia, així com algunes col·leccions i les noves incorporacions. Entre els documents pendents de processar es troben les revistes i els fulletons, així com els fons de diverses esglésies parroquials que s'han incorporat en els darrers anys.
A finals de 2021, el nombre de volums catalogats de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona és de 49.142.

Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona

Pujada de Sant Martí, 12 (Edifici del Seminari diocesà, 3a planta)

17004 Girona

Tel. 972 487 346

info@arxiuadg.org

https://www.arxiuadg.org/index.php/biblioteca/biblioteca-diocesana-girona