Aprovada l'estratègia catalana de ciència oberta: compartir el coneixement

Inici:
Afegir al Calendari 2024-03-14 10:18:38 2024-03-21 10:18:38 Aprovada l'estratègia catalana de ciència oberta: compartir el coneixement La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) va aprovar el 17 de gener de 2024 l'Estratègia catalana de ciència oberta: compartir el coneixement, que recull un seguit d'eixos estratègics, mesures i indicadors per millorar la pràctica de la recerca i augmentar l'impacte social de la ciència que se'n deriva.  Eixos de l'estratègia: L’accés obert a les publicacions científiques, amb l’objectiu que totes les publicacions del sistema català de recerca que siguin producte d’activitats finançades amb fons públics es trobin en accés obert immediat en una plataforma de publicació, un repositori, una revista o un llibre. La gestió de les dades de recerca, amb l’objectiu que es publiquin de manera tan oberta com sigui possible i seguint els principis FAIR (trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, en anglès), per tal de garantir-ne la preservació i reutilització i de desenvolupar bones pràctiques en llur gestió. La disponibilitat d’infraestructures per a la ciència oberta, mitjançant el millorament de les existents i la creació de noves, per tal d’integrar els recursos del sistema de recerca, desenvolupament i innovació catalans en l’ecosistema del Núvol Europeu de Ciència Oberta. Les capacitats i competències, per tal de garantir que qualsevol persona del sistema de recerca, desenvolupament i innovació estigui capacitada en els principis de la ciència oberta. Els incentius i les recompenses, per tal de disposar d’un sistema d’incentius i recompenses basat no només en la publicació de resultats, sinó també en les activitats acomplertes al llarg del cicle de la recerca destinades a promoure els principis de la ciència oberta. El coneixement obert a la societat, per tal de capacitar la societat perquè pugui participar de manera activa, competent i responsable en les activitats de recerca i innovació.  Accés al document Si teniu dubtes o necessiteu més informació, podeu contactar amb: biblioteca.projectes@udg.edu Biblioteca UdG biblioteca@udg.edu Europe/Madrid public
Fi:

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) va aprovar el 17 de gener de 2024 l'Estratègia catalana de ciència oberta: compartir el coneixement, que recull un seguit d'eixos estratègics, mesures i indicadors per millorar la pràctica de la recerca i augmentar l'impacte social de la ciència que se'n deriva. 

Eixos de l'estratègia:

  1. L’accés obert a les publicacions científiques, amb l’objectiu que totes les publicacions del sistema català de recerca que siguin producte d’activitats finançades amb fons públics es trobin en accés obert immediat en una plataforma de publicació, un repositori, una revista o un llibre.
  2. La gestió de les dades de recerca, amb l’objectiu que es publiquin de manera tan oberta com sigui possible i seguint els principis FAIR (trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, en anglès), per tal de garantir-ne la preservació i reutilització i de desenvolupar bones pràctiques en llur gestió.
  3. La disponibilitat d’infraestructures per a la ciència oberta, mitjançant el millorament de les existents i la creació de noves, per tal d’integrar els recursos del sistema de recerca, desenvolupament i innovació catalans en l’ecosistema del Núvol Europeu de Ciència Oberta.
  4. Les capacitats i competències, per tal de garantir que qualsevol persona del sistema de recerca, desenvolupament i innovació estigui capacitada en els principis de la ciència oberta.
  5. Els incentius i les recompenses, per tal de disposar d’un sistema d’incentius i recompenses basat no només en la publicació de resultats, sinó també en les activitats acomplertes al llarg del cicle de la recerca destinades a promoure els principis de la ciència oberta.
  6. El coneixement obert a la societat, per tal de capacitar la societat perquè pugui participar de manera activa, competent i responsable en les activitats de recerca i innovació. 

Accés al document

Si teniu dubtes o necessiteu més informació, podeu contactar amb: biblioteca.projectes@udg.edu