Treballs acadèmics (TFG, tesis doctorals, etc.) i informes tècnics

 

 

Les referències dels treballs acadèmics publicats segueixen el model dels llibres, però és important indicar en nota la institució en què han estat presentats.

Elements:

Autor/s principal/s. Títol de llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples:

Martín Casals, Miquel. Lesió ultra dimidium i equivalència: naturalesa de la lesió i àmbit d’aplicació. Barcelona: Universitat de Barcelona, Centre de Publicacions, Intercanvi Científic i Extensió Universitària, 1984.  Tesi doctoral presentada a la Universitat de Barcelona

Exemple:

Turon Ballesteros, David. Aplicatiu de gestió d'un comerç del sector alimentari. Projecte de fi de carrera, Enginyeria Tècnica. Informàtica de Gestió, Universitat de Girona, 2015. A: Biblioteca del Campus Montilivi. Signatura topogràfica CDR TR TURON D. Recurs electrònic, CD ROM.

Elements:

Autor. Títol. Altres responsables (directors, etc.)*. Nota del tipus de treball, institució acadèmica en què es presenta, i any de lectura. Element d’enllaç (A:) Localització. Signatura topogràfica o altre localitzador del manuscrit.

Exemples:

Vilallonga, Mariàngela. Vida i obra de Jeroni Pau. Francisco Rico Manrique, dir. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia Clàssica, 1983. A: Biblioteca del Barri Vell de la Universitat de Girona. Signatura topogràfica T VILALLONGA.

Els informes tècnics es tracten com un llibre.

Elements:

Autor/s principal/s. Títol de llibre: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemple:

Bassols, E.; Bertran, A.; Canals, F. I Riera, J. Ma. Informe de la Comissió per a la millora de la qualitat de l'aigua del Riu Fluvià [Manuscrit]. Ajuntament d’Olot i Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, 1999. Informe intern.