Manuscrits, treballs no publicats o de publicació informal

 

Cognom, Inicial del nom. (any). Títol en cursiva: Subtítol. Manuscrit inèdit o [“Manuscrit presentat per a la seva publicació” o “Manuscrit en preparació”], Nom de la institució, Lloc.

Si el manuscrit s’ha presentat per a publicació, no indiqueu el nom de la institució ni l’editorial. Si se n’ha acceptat la publicació, tracteu-lo com si fos un article en premsa.

Manuscrit no publicat, amb esment de la institució on es troba

Blackwell, E. i Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives. Manuscrit inèdit, Department of Psychology, University of British Columbia, Vancouver.

Treball publicat informalment o en autoarxiu

Mitchell, S. D. (2000). The import of uncertainty. http://philsci-archive.pitt.edu/162/

Treball publicat informalment o en autoarxiu recuperat des d’una base de dades

Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: Analyzing Japanese learning/teaching process from socio-historical perspective. ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498566.pdf