Pràctiques curriculars i extracurriculars remunerades

 

Ajuts de col·laboració

Cada curs oferim als estudiants de la Universitat de Girona la possibilitat de col·laborar en projectes que els permeten desenvolupar i millorar algunes de les competències transversals establertes en els plans d’estudi (cercar informació de manera eficaç, treballar en equip, ús de les TIC, etc.). Aquestes pràctiques, curriculars i extracurriculars, són remunerades.

Les pràctiques curriculars estan incloses en els plans d’estudi dels diferents graus i permeten l’obtenció dels crèdits ECTS establerts en aquests plans d’estudi. Les gestiona la Biblioteca amb les facultats i els estudis corresponents a partir d’ofertes específiques per a cada titulació. 
 
L’oferta de places es publica els mesos de maig i juny o per a ofertes específiques, segons la seva temporalitat a través de la plataforma UdG - Pràctiques en empresa. La Biblioteca informa puntualment de la seva oferta de pràctiques.