Marc normatiu

 

El reglament i normes que regulen els serveis de la Biblioteca de la Universitat de Girona són: