Documents cartogràfics

 

Elements: Autor o Institut cartogràfic. Títol [designació del tipus de material]: subtítol en cursiva. Escala. número d’edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Sèrie cartogràfica. Número ISBN*(malgrat que és un camp obligatori, en el cas del material cartogràfic, no sempre el tindrem).

 

Elements:

Autor, Inicial. Títol del document en cursiva [designació del tipus de material]: subtítol en cursiva. Escala. núm. d’edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Núm. ISBN

Exemples:

Pintó, J. Vegetació de Sant Llorenç del Munt [mapa]. 1:25.000. Terrassa: Aster, 1995

Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya [mapa]. 1:500.000. 9ª ed. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2009.

Elements:

Autor, Inicial. Nom de la sèrie cartográfica en cursiva [designació del tipus de material], número del full, Títol del full. Escala. núm. d’edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Designació de la sèrie cartográfica. Núm. ISBN
 

Exemples:

Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya [mapa], Full 333-8-2, Salt. 1:5.000. Versió 2. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2000. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000

Servicio Geográfico del Ejército. Mapa militar de España [mapa], Full 20-61, Figueras. Serie C. 1:100.000. 2ª. ed. Madrid: Servicio Geográfico del Ejército, 1994

Elements:

Autor, Inicial. Títol de la part. A: Autor, Inicial. Títol del document en cursiva [designació del tipus de material]: subtítol en cursiva. Escala. núm. d’edició. Lloc de publicació: Editorial, pàgina, data de publicació. Núm. ISBN

Exemple:

Briet, P. Le Royaume d’Aragon avec ses dependances, 1648. A: Rosselló, V. Cartografia històrica dels Països Catalans [atles]. Escales diverses. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 151, 1985. ISBN 84-87599-02-x

Elements:

Autor, Inicial. Títol en cursiva [CD-ROM o DVD]: subtítol en cursiva. Escala. núm. d’edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Núm. ISBN

Exemples:

Pintó, J. Vegetació de Sant Llorenç del Munt [CD-ROM]. 1:25.000. Terrassa: Aster, 1995

Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya [DVD]. 1:250.000. 9ª ed. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2009

Fotografia solta

Elements:

Autor, InicialTítol del vol en cursiva [designació del tipus de material]: subtítol en cursiva, númeració dels fotogrames [amb la zona geogràfica si és posible]. Escala. núm. d’edició. Lloc de publicació: Editorial, data dels fotogrames (any de la fotografia). Designació de la sèrie cartográfica. Núm. ISBN

Exemples:

Servicio Geográfico del Ejército. Vuelo nacional: 1961-1985 [fotografia aèria], Fotograma 60.049 [Castelló d’Empúries]. 1:30.000 aprox. Madrid: Servicio Geográfico del Ejército, juny 1981. MTN 258

Institut Cartogràfic de Catalunya. Vol de Catalunya 1991 [fotografia aèria], Fotograma 4094 [Núria]. 1:22.000. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, abril 1991.  MTN 218.

Vol sencer

Elements:

Autor, InicialTítol del vol en cursiva [designació del tipus de material]: subtítol en cursiva. Escala. núm. d’edició. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Núm. ISBN
 

Exemples:

Institut Cartogràfic de Catalunya. Vol de Catalunya 1991 [fotografía aèria]. 1:22.000 aprox. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1986-1992

Instituto Geográfico Nacional. Vuelo nacional: 1961-1985 [fotografia aèria]. 1:30.000 aprox. Madrid: IGN, 1981-1985

Elements:

Autor, Inicial. Títol del mapa en cursiva [designació del tipus de material]: subtítol en cursiva. Escala. núm. d’edició. A: recurs on ha estat publicat, data de publicació. [data de Consulta]. Disponible a URL completa.

Exemple:

Indar, R. Mapa de Cataluña dividido en sus actuales provincias [mapa en línia]: arreglado nuevamente en 1859. 1:450.000 aprox. A: Cartoteca Digital de Catalunya. [Consulta: 23 juliol 2019]. Disponible a: http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1130/rec/3.

Elements:

Autor/Editor. Títol del mapa en cursiva [designació del tipus de material]: subtítol en cursiva. Escala. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. [Consulta: data]. Disponible a URL completa

Exemples:

Memphis [mapa en línia]. Escala sense determinar. Google Maps, 2017 [Consulta: 23 juliol 2019]. Disponible a: https://www.google.es/maps/@35.129186,-89.970787,11z

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Coll de Revell [mapa en línia]. 1:5.000.  Barcelona: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2015. [Consulta: 23 juliol 2019]. Disponible a: http://www.icc.cat/vissir3/