Títols de revista

 

Elements: títol de la revista, dates de publicació, lloc d’edició i editorial.

Títol: Subtítol (data d’inici-data final). Ciutat: Editorial.

Revista Española de Derecho Constitucional (1981-). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.