Pàgines web

 

Autor. Any de l’última actualització. Títol en cursiva. Dia mes any consulta. URL

  • Si no s’hi pot assignar cap autor, el títol passa a la posició de l’autor.
  • Sempre s’ha de donar la data, en format dia, mes i any. Si es desconeix, cal indicar-ho amb (s. d.).
  • En pàgines en què es canvia el contingut sovint, podem indicar la data de consulta.

Per citar un lloc web en general, només donarem l’adreça en el text, per exemple:

Kidspsych és un web interactiu molt interessant per a nens (http://www.kidspsych.org).

Bouchenni, N. (22 de juny de 2021). Libye : Quels enjeux avant la deuxième conférence de Berlin?. TV5Monde.

https://information.tv5monde.com/afrique/libye-quels-enjeux-avant-la-deuxieme-conference-de-berlin-413781

Patronat de Turisme Costa Brava Girona. (30 de juny de 2021). Costa Brava Prinineu de Girona. https://es.costabrava.org/

Attman, K. The Virtual Slurp! Coffee tasting. (30 de juny de 2021). Flavors of Bogotá. https://flavorsofbogota.com/virtual-slurp-coffee-tasting/

Quan el contingut d’una pàgina està dissenyat per canviar amb el temps però no s’arxiva, s’ha d’incloure una data de recuperació en la referència.

 

Center for Systems Science and Engineering. (s.f.). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Johns Hopkins University. Recuperat el 30 de juny de 2021 de https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6