Informes, fulletons, fulls informatius, notes de premsa, llibres blancs, etc.

 

Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.

Cognom, Inicial del Nom personal o corporatiu. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva [Tipologia de document]. Editorial o URL

SEDOP. Sociedad Española de OftalmoPediatría. (2019). Comunicado de la Junta directiva de la SEDOP en respuesta al Comunicado emitido por la Sociedad Española de Optometría (SEO) «Posicionamiento sobre terapias visuales» el 14 de febrero 2019 [Comunicat de premsa]. https://sedop.es/www/Comunicado_SEDOP.pdf