Com citar documents


Citar correctament la bibliografia que consulteu per realitzar un treball, la tesi, etc. és un indicador de la qualitat del treball presentat. Per fer les cites podeu utilitzar un dels estils que a continuació detallem. També us oferim un programa de gestió que us ajudarà a crear la vostra base de dades de referències bibliogràfiques.