Préstec Consorciat (PUC)


Aquest servei permet a tots els membres de la comunitat universitària agafar en préstec documents de les biblioteques de les universitats catalanes. Per utilitzar-lo només cal el carnet de la UdG.

El nombre de documents, els dies de préstec i les renovacions són iguals per a tots els usuaris que poden utilitzar el PUC. 

Tipus d'usuari Nombre de documents Dies de préstec Nombre de renovacions

Estudiants de grau

Estudiants de postgrau

PDI

PAS

10 21 6

Sí. És un servei gratuït. Podeu demanar-lo des del catàleg de la biblioteca. 

Busca
Busca préstec CCUC
Demana

El llibre que has trobat disponible clicant al botó demanar-lo

Demana préstec CCUC
Selecciona UdG com a biblioteca on estàs adscrit
Identifica't Amb el  teu cognom i el codi de barres del carnet
Tria La biblioteca on els vols recollir
Recull El llibre a la biblioteca que has triat quan rebis el correu d’avís d’arribada del llibre a la UdG

Quan rebis l’avís de recordatori de retorn, dos dies abans del venciment del préstec, podràs renovar-lo des dEl meu compte.

Sí. Però abans de desplaçar-te, comprova que no tens cap préstec a la UdG amb el termini esgotat. Aleshores, pots anar a la biblioteca on hi ha el document que necessites i formalitzar el préstec mostrant el teu carnet de la UdG.

Independentment de com l’hagis obtingut, pots tornar-lo a qualsevol biblioteca de la UdG o bé en qualsevol biblioteca de la universitat a la qual pertany el document.

El retard en la devolució implica la suspensió del servei de préstec d’un dia per cada dia de retard i per cada document.