Patents

 

Elements: inventor, any, identificació de la patent, publicació oficial.

Cognom inventor, N. (any). Número de patent en cursiva. Lloc: Font oficial d’informació de la patent.

Lole, Ch. M. (2018). GB2557904(A)-Reach arm mower mount. European Patent Office. Recuperat de http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html.

Responsabilitat principal (Qui registra). Títol de la invenció [Tipus de medi electrònic o suport  físic]. Responsabilitat secundària (Inventor(s)). Notes. Identificació del document. País o organisme. Tipus de patent. Número. Data de publicació del document. Paginació. [Consultat: dia de mes d’any]. Recuperat de URL

Oficina Española de Patentes y Marcas. Information assistance divice for street signs  and places of interest. Inventor: Ramos Jiménez, Gonzalo Pascual. P201700461. España. Patente de investigación. ES2647968. 31, marzo, 2017. [Consultat: 16 de juliol de 2019]. Recuperat de http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/64/79/ES-2647968_A1.pdf